"Tanec to ne robota,
ale chto nezna ta psota"

Repertoár

Detský Folklórny súbor ŠIŇAVA spracuváva a interpretuje autentický folklór východného Slovenska. Príkladom toho sú všetky tance, ktoré máme vo svojom repertoári.


KEČKOVANEC

Tanečná hra, ktorá je založená na jednoduchom rytmíckom kráčaní, pri ktorej sú tanečníci pochytaný v zástupe držiac sa za plecia. Zodpovedá nárokom a potrebám tanečníkov a hľadanie cesty, ako priblížiť ľudový tanec deťom a začiatočníkom. Voľba motívov a motivických radov je spracovaná podľa náročnosti. Dej tanca sa vyvíja od rytmickej chôdze, cez jednoduché až zložité dupané a skočné motívy.


OD KATARÍNY PO LUCIU

Divadelno - tanečný výber z rodinného i kalendárneho obradového folklóru, ktorý sa viaže k zimnému cyklu a je ohraničený obdobím od Kataríny po Luciu. Toto obdobie sa zameriavalo na naklonenie si nadprirodzených síl, bolo príznačné úsilím o magické zabezpečovanie prosperity hospodárstva v budúcom roku a zvedavosť o svoju budúcnosť i osobné šťastie.
Program sa nesie v duchu detských: hier ,tancov, riekaniek ,vinšovačiek ,kolied a v neposlednom rade ukážkami liatia olova, čo predstavuje len zlomok z bohatej palety z východoslovenského materiálu Sniny.


ANI, ANI ANIČKA

Detská hra, pre najmenších tanečníkov, pri ktorej využívajú rytmickú chôdzu ,pérovanie a predovšetkým prirodzenú hravosť. Tanec je doprevádzaný vlastným spevom.


STARODÁVNE TANCE Z RASLAVÍC

V obci Raslavice sa zachovalo veľké množstvo starodávnych tancov. My tancujeme: Mazurka, Ruská polka, Skákaná, Mojše, Kurikrik s Valcerom a Čerjana. Dôležité je povedať že sú to tance s pevnou formou, čo znamená tancovať určité kroky na určitú melódiu. Tancovali sa na zábavách vo svojej podobe, v slede, ktorý sa zvyčajne dodržiaval.


ZAJAČÍ Z ORAVY

Charakteristickým tanečným postavením je zladenie dvoch dievok a jedného chlapca. Aj keď tancujú samostatne, tanečníci z dvojice udržiavajú čelný kontakt, počas tanca sa partneri vzďaľujú, približujú, vymieňajú si miesta. Charakteristickým tanečným krokom je polkový (valaský) motív.


NA ZELENEJ LÚKE

Chlapčenský a dievčenský tanec s preskakovaním ponad paličky. Pri tomto tanci tanečníci veľmi často striedajú tanečné motívy ako sú: preskoky, poskoky a uplatňujú aj drobné valaské a zoskočné motívy.


DO ŠAFLÍKA Z FINTÍC

Je jedným z najstarších a najfrekventovanejším krútivým tancom starého štýlu zo Šariša. Tanec má svoje úvodné, respektíve odpočinkové kroky, ktoré sa striedajú s potleskom a čapašovaním mládencov. Rýchle krútenie páru sa prevádza vypérovanou chôdzou na vnútornú nohu, rovnakým motívom sa aj tanečnica vrtí sama, keď sa vrtí pred tanečníkom, on tancuje základný krok na mieste, čapašuje, alebo ju prípadne obchádza.


KADZI PAVIČKA LECELA

Základnými tanečnými motívmi dievčenskej chorovodnej hry je striedavé podliezanie bráničiek vytvorených vzájomným držaním dievčat, pri ktorom využívajú jednoduchú chôdzu spojenú s vlastným spevným sprievodom , neskôr aj s hudobným podkladom. Chorovodné hry sa realizovali najmä vo voľnej prírode alebo pri prechádzke obcou.


HRA NA TETKU

Je netradične humornó - divadelné spracovaná “HRA NA TETKU“, založená na dialógu medzi tanečníkmi. Ide vlastne o tanečnú hru, pri ktorej tanečníci svojim tancom parodujú nakupovanie na trhu. Princíp tanca je v tom, že vedúci tanca „Tetka“ kričí jednotlivé povely, ktoré určujú ďalší priebeh tanca a tanečníci tieto povely plnia.


ULAPILA BĽICHU

Párový tanec so Šariša patriaci do kategórie tancov viazaných na jednu konkrétnu pieseň. Názov tanca je totožný s názvom piesne. Zvyčajne sa tieto tance tancovali v kolektíve pri väčšom počte párov, kde všetci tancujú rovnako. Tanec vo svojej základnej podobe má iba jednoduché kráčanie na princípe, čo doba, to krok.


DOLINSKÁ POLKA

Párový tanec, ktorý je založený na jednoduchom rytmickom kráčaní, pri ktorom tanečníci využívajú postavenia ako sú: skrižmo vzad, alebo čelne oproti sebe. Dolinská polka sa tancuje v kruhu, ktorý sa neskôr rozdelí na menšie kružky spojené s podliezaním popod bráničky.


VAREŠKOVÝ

Tento tanec predstavuje starodávne tradície spojené so zábavou pri varení kaší. Tanečný dej prebieha príchodom dievčat spojený s bohatým spevným prejavom, cez hovorené slovo a tanečnú časť spojenú rytmickými údermi varešiek. Patrí medzi tanec, ktorý má charakter kruhovej polky.


BRÁNIČKY A KOĽESO ZO ŠARIŠA

Dievčenský tanec obdobný karičke zo Šariša pre mladšiu ale aj staršiu skupinu dievčat, spojený s bohatým spevným prejavom dvojíc v držaní za lakte a prepletanie dievčat so striedaním rúk v protismere.

© Maťo D. 2006 - 2011 Dano V.